Vergoedingen

 

Kinderen en jongeren

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg van kinderen tot 18 jaar. Dit betekent dat de gemeente waar het kind woont, de behandeling betaalt. Ik heb een contract afgesloten met de gemeenten Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Beverwijk en Heemskerk. 

Verwijsbrief
Om voor een gemeentelijke vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig óf een toekenning van het CJG. Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat er wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.

Vergoeding intake en behandeling
Bij een geldige verwijsbrief vergoedt de gemeente maximaal 16 gesprekken. Dat is inclusief de intake en eventuele diagnostiek. Ik declareer de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de gemeente. Er geldt geen eigen risico.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om de behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief of toekenning nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten. 

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. De gemeente vergoedt deze kosten niet.

Volwassenen

De zorg die ik aan volwassenen bied, valt onder de basis-ggz. Deze zorg wordt onder voorwaarden (gedeeltelijk) vergoed door verzekeraars. 

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je (huis)arts nodig. Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat je wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.  

Vergoeding door zorgverzekeraars
Omdat ik mijn werk zo onafhankelijk mogelijk wil doen, heb ik geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat je zelf bij je verzekeraar moet nagaan welk percentage van de behandeling wordt vergoed. Vraag daarbij specifiek om vergoeding van behandeling door een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Met een restitutiepolis krijg je doorgaans een hogere vergoeding dan met een naturapolis.

Facturatie
Conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeringswet maak ik pas aan het eind van de behandeling de factuur op. Het factuurbedrag betaal je aan mij. Vervolgens dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa.

Overzicht NZa tarieven 2021

Traject GB-GGZMax. aantal minutenNZa Tarief 2021Aantal sessies (incl. intake)
Basis Kort (BK)294€522,133 tot 5
Middel (BM)495€885,016 tot 8
Intensief (BI)750€1434,969 tot 12
Chronisch (BC)753€1380,49Maximaal 12
Onvolledig behandeltraject120€228,041 tot 2

Eigen risico
Via de basisverzekering heeft elke volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om je behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten.

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Volwassenen

De zorg die ik aan volwassenen bied, valt onder de basis-ggz. Deze zorg wordt onder voorwaarden (gedeeltelijk) vergoed door verzekeraars.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je (huis)arts nodig. Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat je wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Omdat ik mijn werk zo onafhankelijk mogelijk wil doen, heb ik geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat je zelf bij je verzekeraar moet nagaan welk percentage van de behandeling wordt vergoed. Vraag daarbij specifiek om vergoeding van behandeling door een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Met een restitutiepolis krijg je doorgaans een hogere vergoeding dan met een naturapolis. 

Facturatie
Conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeringswet maak ik pas aan het eind van de behandeling de factuur op. Het factuurbedrag betaal je aan mij. Vervolgens dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa.

Overzicht NZa tarieven 2019

Eigen risico
Via de basisverzekering heeft elke volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. 

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om je behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten. 

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.