Rouwverwerking

Rouwverwerking

Het overlijden van een familielid is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen kunnen meemaken. Sommige kinderen lopen vast in hun verwerking en ontwikkelen psychosociale en emotionele problemen. RouwHulp is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar die een dierbare hebben verloren en hierdoor vastlopen. De behandeling is gericht op het verwerken van het verlies.

Werkwijze
De behandeling bestaat uit negen bijeenkomsten voor het kind en vijf bijeenkomsten voor de ouder(s). Tijdens deze bijeenkomsten zal uw kind gaan beseffen dat het verlies onomkeerbaar is. En dat er een manier moet worden gevonden om door te gaan met het leven. Na de behandeling heeft uw kind controle over de pijn in plaats van dat de pijn controle heeft over uw kind. Wat overigens niet betekent dat uw kind het verlies nooit meer als pijnlijk zal ervaren. Dat zal namelijk altijd wel (een beetje) zo blijven.

Rol van de ouder(s)
Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. In de oudergesprekken ligt de focus op hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt steunen in het verwerkingsproces.