Regelgeving

Beroepscode 
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier.

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van volwassenen ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Klachten
Ben je niet tevreden over de behandeling? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met me. Komen we er samen niet uit? Dan kun je om bemiddeling vragen of een klacht indienen bij beroepsorganisatie NVGzP.

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).