EMDR 6-12 jaar

Emotionele, lichamelijke of gedragsgerelateerde klachten bij een kind hangen soms samen met één of meer traumatische ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk, een brand, een aanranding of pesterijen. Bepaalde beelden, geuren of geluiden kunnen de herinnering aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) telkens weer activeren. Het kind voelt dan steeds opnieuw de nare emoties van toen en raakt keer op keer van slag. Gelukkig is hier iets aan te doen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR.
EMDR is een snelle methode om klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Een kind dat één keer iets naars heeft meegemaakt heeft doorgaans een kortere behandeling nodig dan een kind met meerdere of langdurige traumatische ervaringen. In dat laatste geval is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Werkwijze
Ik vraag het kind om te vertellen over de traumatische ervaring(en). En om het akeligste beeld hiervan te beschrijven of te tekenen. Tijdens de EMDR vraag ik jouw kind om zich te concentreren op dit beeld en tegelijkertijd een andere taak uit te voeren. Bijvoorbeeld met de ogen een lichtje volgen op een balk of buzzers vasthouden die om de beurt trillen. Regelmatig vraag ik aan uw kind “Wat merk je?” of “Wat komt er in je op?”. Dat kunnen beelden zijn, gedachten of emoties. Maar ook lichamelijke sensaties, zoals spanning en pijn. Gaandeweg zal uw kind het akeligste beeld van de traumatische ervaring(en) steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat uw kind geen spanning meer voelt als het aan de gebeurtenis denkt.

Rol van de ouders
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze behandeling meestal zelfstandig volgen. Met ouders erbij kunnen ze zich geremd voelen om open en gedetailleerd te vertellen. Op die leeftijd kunnen kinderen zich namelijk inleven in emoties van anderen en zullen ze hun ouders misschien geen verdriet willen doen. Je rol als ouder is vooral ondersteuning bieden aan je kind en het thuis nauwkeurig observeren.