EMDR 12-18 jaar

Somberheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid en concentratieproblemen bij jongeren hangen soms samen met één of meer traumatische ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk, een brand, een aanranding of pesterijen. Bepaalde beelden, geuren of geluiden kunnen de herinnering aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) telkens weer activeren. Alsof er steeds opnieuw een nare film door het hoofd speelt. Gelukkig is hier iets aan te doen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR. EMDR is een snelle methode om klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Iemand die één keer iets naars heeft meegemaakt heeft doorgaans een kortere behandeling nodig dan iemand met meerdere of langdurige traumatische ervaringen. In dat laatste geval is EMDR meestal onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Werkwijze
Ik vraag het kind om te vertellen over de traumatische ervaring(en). En om het naarste beeld hiervan te beschrijven. Tijdens de EMDR vraag ik het kind om zich te concentreren op dit beeld en tegelijkertijd een andere taak uit te voeren. Bijvoorbeeld met de ogen een lichtje volgen op een balk of buzzers vasthouden die om de beurt trillen. Regelmatig vraag ik dan “Wat merk je?” of “Wat komt er in je op?”. Dat kunnen beelden zijn, gedachten of gevoelens. Maar ook lichamelijke sensaties, zoals spanning en pijn. Soms komen er dingen naar boven die het kind niet durft te vertellen. Dat hoeft dan ook niet. Wel is het belangrijk dat ik weet of er verandering voelbaar is. Gaandeweg zal het kind het nare beeld steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat het kind het niet meer erg vindt om aan de ervaring(en) te denken.

Rol van de ouders
Je bent als ouder niet aanwezig bij de EMDR-sessies. Zorg dat je er na afloop voor je kind bent als het daar behoefte aan heeft. Observeer je kind en luister goed als het begint te vertellen. En accepteer het ook als je kind niet praat. Het maakt zijn eigen proces door. Belangrijk is dat je kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Noteer veranderingen die u opmerkt en bespreek die – in overleg met je kind – met mij.