EMDR volwassenen

EMDR volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is bedoeld voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis. Vaak blijven nare herinneringen aan deze gebeurtenis zich opdringen in de vorm van angstwekkende herbelevingen en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn prikkelbaarheid en schrik- en vermijdingsreacties. Alleen al het denken aan de gebeurtenis roept een emotionele reactie op.

Werkwijze
We besteden eerst uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Tijdens de eerste EMDR-sessie vraag ik je om aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en aan de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. De bedoeling is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De daaropvolgende sessie start het verwerkingsproces. Ik vraag je opnieuw de gebeurtenis voor de geest te halen. Maar nu vraag ik je tegelijkertijd een afleidende taak uit te voeren, bijvoorbeeld met je ogen een lichtje volgen op een balk.
Tijdens deze sessie werken we in sets. Na elke set nemen we even rust en vraag ik je wat er bij je opkomt. EMDR brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak voel je verandering. Na elke set vraag ik je je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt.
De sets leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Je kunt dus steeds makkelijker aan de gebeurtenis terugdenken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf. Ze worden bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.

Goed om te weten
Gedurende een aantal dagen na een EMDR-sessie kun je soms het gevoel hebben dat je even de regie kwijt bent. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Normaal gesproken duurt deze periode niet langer dan drie dagen. Daarna ontstaat er als het ware een nieuw evenwicht. Ik raad je aan om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Dat kunnen we dan de volgende keer bespreken.